Nguyên tắc 3 tra, 5 chiếu và 5 đúng trong dùng thuốc

3 tra, 5 chiếu và 5 đúng trong dùng thuốc là những nguyên tắc nằm lòng đối nhân viên y tế nói chung và đặc biệt là các điều dưỡng viên nói riêng. Điều này đảm bảo sự an toàn và tránh nhầm lẫn trong dùng thuốc. Tuy nhiên trong thực tế, việc thực hiện những nguyên tắc này đôi khi còn chưa được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Những sự việc đau lòng gần đây như vụ tiêm nhầm kali clorid khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những người làm công tác y tế thực hiện đúng những nguyên tắc nghề nghiệp. Bài viết này xin chia sẻ lại một kiến thức đã cũ nhưng luôn cần thiết: Nguyên tắc 3 tra, 5 chiếu và 5 đúng trong dùng thuốc.
Nguyên tắc 3 tra, 5 chiếu, 5 đúng trong dùng thuốc
Nguyên tắc 3 tra, 5 chiếu, 5 đúng trong dùng thuốc

1. 3 tra là gì?

3 tra là cách nói tắt của 3 đối tượng cần kiểm tra trong dùng thuốc. Cụ thể: 

 • Kiểm tra tên người bệnh
 • Kiểm tra tên thuốc
 • Kiểm tra liều dùng thuốc.

2. 5 chiếu là gì?

5 chiếu là cách nói tắt của 5 vấn đề cần đối chiếu khi cho bệnh nhân dùng thuốc. Cụ thể:

 • Đối chiếu số giường, số phòng
 • Đối chiếu nhãn thuốc
 • Đối chiếu chất lượng thuốc
 • Đối chiếu đường dùng thuốc
 • Đối chiếu thời gian dùng thuốc

3. 5 đúng là gì?

Nguyên tắc 5 đúng trong dùng thuốc
Nguyên tắc 5 đúng là những nguyên tắc được sử dụng nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nguyên tắc này yêu cầu nhân viên y tế trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc cần kiểm tra, đối chiếu đúng 5 vấn đề sau :

 • Đúng người bệnh
 • Đúng thuốc
 • Đúng liều
 • Đúng đường dùng
 • Đúng thời gian

Trên đây là những nguyên tắc 3 tra, 5 chiếu, 5 đúng trong dùng thuốc. Những nguyên tắc này ngắn gọn nhưng hết sức cần thiết để đảm bảo việc dùng thuốc đúng, tránh nhầm lẫn. Nếu mỗi điều dưỡng viên, mỗi nhân viên y tế đều có ý thức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nguyên tắc này thì sẽ không còn xảy ra những sự việc đau lòng như thời gian vừa qua.

Viết một bình luận

Thuốc tốt

Trang tin cung cấp thông tin, tư vấn các loại thuốc