Thông tư quy định Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) mới nhất

Ngày 22-01-2018 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP). Đây là bộ quy định mới nhất về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, và thay thế cho quy định cũ là Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21-12-2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc Thực hành tốt nhà thuốc. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 08-3-2018.
Bộ Y tế mới ban hành Thông tư thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc mới
Bộ Y tế mới ban hành Thông tư thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc mới
Trong Thông tư mới này, cụm từ “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” được sử dụng để thay thế cho “Thực hành tốt nhà thuốc” khi diễn giải nghĩa của GPP. Đây là điểm khác biệt đầu tiên của Thông tư mới so với thông tư hiện hành (thông tư 46/2011). Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn trong hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm đảm bảo cung ứng, bán lẻ thuốc trực tiếp đến người sử dụng thuốc và khuyến khích việc sử dụng thuốc một cách an toàn và có hiệu quả cho người sử dụng thuốc.
Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm các nhà thuốc, quầy thuốc và tủ thuốc tại trạm y tế xã. Các dược sỹ hành nghề tại các cơ sở bán lẻ thuốc có thể tìm hiểu đầy đủ các thủ tục, quy trình Thẩm định GPP và các quy định khác tại Thông tư này.
Thông tư quy định Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc được ban hành nhằm đảm bảo các cơ sở bán lẻ thuốc luôn đáp ứng tiêu chuẩn GPP trong suốt quá trình hoạt động. Các dược sỹ hành nghề tại các cơ sở bán lẻ thuốc cần căn cứ vào thông tư này để thực hiện các hoạt động bán lẻ thuốc theo đúng phạm vi được cấp phép. Toàn bộ nội dung thông tư và các phụ lục đính kèm bạn đọc có thể xem thêm và tải về tại đây.

Viết một bình luận

Thuốc tốt

Trang tin cung cấp thông tin, tư vấn các loại thuốc